Kamis, 25 November 2010

RAJA BRUNEI

Monumen-Monumen dan Tempat-Tempat Bersejarah di Negara Brunei Darussalam

Jambatan Edinburgh
Jambatan Edinburgh adalah mengambil nama sempena lawatan pertama kali Yang Teramat Mulia Duke of Edinburgh ke Brunei dalam tahun 1959. Jambatan ini menyeberangi Sungai Kedayan yang menghubungkan dari Bandar Brunei ke Tutong dan Kuala Belait. Pembukaan rasminya telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Duke of Edinburgh selaku Tetamu Diraja itu sendiri pada 28 Februari 1959 jam 3.26 petang. Ia merupakan salah sebuah daripada empat buah jambatan yang dibina oleh Kerajaan yang menelan belanja sebanyak $2,219,000.00 di bawah peringkat pertama rancangan jalan dan jambatan yang menelan belanja kira-kira $70,000,000.00.
Ianya adalah antara usaha baginda Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien dalam membaiki dan mempertingkatkan lagi perkhidmatan sosial di Negeri Brunei pada tahun 1950-an.
Pintu Gerbang Sempena Peruspaan

Pintu Gerbang sempena Istiadat Perpuspaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-29 pada 1 Ogos 1968 telah disembahkan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Di-Gadong Dato Seri Setia Awang Haji Mohd. Yusuf.
Pada asalnya Pintu Gerbang ini didirikan di kawasan Kampong Sultan Lama tapi telah dipindahkan ke sebelah dalam sedikit setelah Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dibina pada bulan Oktober 1993.

Jam Peringatan
Jam Peringatan adalah merupakan sebuah tugu yang diperbuat daripada simen. Di bahagian keempat penjuru sebelah atasnya diletakkan sebuah jam Seiko. Ianya terletak di Simpang Jalan Sultan dengan Jalan Elizabeth Kedua iaitu di antara bangunan Setiausaha Kerajaan dengan Pejabat Pos Besar, Bandar Seri Begawan.
Istiadat perletakkan batu asas bagi Jam Peringatan ini telah disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang Dipertuan Agong Malaysia yang pertama, Persekutuan Tanah Melayu, Tuanku Abdul Rahman pada 11 Julai 1959 bersempena dengan lawatan keberangkatan baginda ke Negeri Brunei bermula dari 6 hingga 12 Julai 1959. Dengan terbinanya Jam Peringatan ini ianya melambangkan keteguhan dan keeratan perhubungan antara Negeri Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu.
Bubungan Dua Belas

Bubungan Dua Belas merupakan antara bangunan dianggap bersejarah di negara ini. Bangunannya terletak di lereng Bukit Subok, Jalan Residency dan jaraknya dari pusat bandar ialah kurang lebih 1½ kilometer. Bangunan ini dinamakan Bubungan Dua Belas kerana ia mempunyai dua belas bumbung yang bertingkat-tingkat. Ia didirikan setelah bermulanya sistem pentadbiran Residen British di Brunei sejak tahun 1906. Pada mulanya bangunan ini merupakan tempat kediaman rasmi bagi Mr. MacArthur, Residen British yang pertama di Brunei. Di sekitar kawasan bangunan ini sebelumnya juga menempatkan antaranya Pusat Pentadbiran, Balai Polis, Head Quarters Kakitangan Kerajaan dan lain-lain lagi. Pembinaan bangunan ini mula dilaksanakan dalam bulan Julai 1907 dan kontraktornya pula telah didatangkan dari luar negeri. Manakala para pekerja buruh adalah terdiri daripada anak-anak tempatan. Peralatan bagi pembinaan bangunan didatangkan dari Sandakan, Sabah. Bangunan Bubungan Dua Belas ini masih kekal hingga kini dengan tidak banyak mengalami perubahan dan sekarang ianya di bawah Pemuliharaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

MASJID OMAR 'ALI SAIFUDDIEN
Masjid Omar 'Ali Saifuddien telah mula dibina pada 4 Februari 1954 atas hasrat dan cita-cita Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Al-Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien. Baginda telah mengangkat mertabat ugama Islam ke tempat yang tinggi dan menjadikan ugama Islam sebagai ugama rasmi Negeri Brunei Darussalam. Ianya dibina di atas sebidang tanah seluas lima ekar berdekatan dengan pinggir Sungai Brunei, Bandar Brunei (Bandar Seri Begawan) dan merupakan salah sebuah masjid terindah di Asia Tenggara. Bangunan masjid ini mempunyai bentuk senibina Islam klasik, dihias dengan mozek emas, marmar dan kaca berwarna-warni. Menaranya mempunyai lif dan kubahnya diperbuat daripada emas setiap satunya berukuran 53 dan 54 meter tinggi. Di kawasan lagun pula dibina sebuah kapal konkrit yang berbentuk Kenaikan Diraja kurun ke-16.
Masjid ini telah dibuka rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Al-Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Brunei ke-28 pada hari Jumaat, 26 September 1958. Masjid ini boleh menampung jemaah seramai 3,000 orang.
Lumut Lunting Dan Pulau Pilong-Pilongan
Lumut Lunting terletak di antara Pulau Sibungur dengan Pulau Berambang di kawasan Sungai Brunei. Lumut Lunting adalah merupakan legenda yang dikaitkan mengenai dengan kisah persabungan ayam di antara Brunei dengan Majapahit seperti yang terdapat dalam Syair Awang Semaun. Cerita persabungan ayam ini telah menjadi cerita lisan yang terkenal di kalangan masyarakat Brunei dan dipertuturkan daripada satu generasi ke satu generasi.
Menurut Syair Awang Semaun, ketika Brunei diperintah oleh Awang Alak Betatar, Batara Majapahit yang bernama Raden Angsuka Dewa telah datang ke Brunei untuk mengadakan perlawanan bersabung ayam. Raden Angsuka Dewa mempunyai seekor ayam sabung yang perkasa diberi nama Asmara dan telah banyak mengalahkan ayam sabung dari negeri-negeri yang lain. Mamandangkan di Brunei juga terdapat ayam sabung yang perkasa, dipunyai oleh Awang Senuai iaitu anak saudara Awang Alak Betatar. Ayam tersebut diberi nama Mutiara, maka Ratu Majapahit telah menyatakan kepada Raja Brunei untuk mengadakan perlawanan bersabung ayam.
Dalam perlawanan itu Betara Majapahit telah membuat pertaruhan iaitu jika ayamnya kalah, baginda akan menyerahkan 40 buah kapal serta isi harta di dalamnya kepada Raja Brunei dan sebaliknya jika ayam Raja Brunei kalah, Raja Brunei hendaklah menyerahkan sebahagian daripada wilayah kekuasaan baginda kepada Majapahit.
Dalam persabungan itu ayam Ratu Majapahit telah kalah dan terbang melarikan diri, lalu jatuh ke laut berdekatan dengan Pantai Muara dan seterusnya menjadi batu, dikenali dengan nama Pilong-Pilongan. Kekalahan ini menyebabkan Ratu Majahapit merasa malu dan murka lalu menyumpah Mutiara menjadi batu. Akibat sumpahan itu, Mutiara yang sedang terbang telah jatuh ke Sungai Brunei dan menjadi batu yang seakan-akan menjadi sebuah pulau kecil dan dikenali dengan nama Lumut Lunting. Kedua-dua tempat ini, Pulau Pilong-Pilongan dan Lumut Lunting masih kekal dan dapat dilihat sehingga sekarang.
Menurut cerita orang tua-tua, Lumut Lunting ini dipercayai boleh menjadi satu tanda alamat kepada Negeri Brunei, iaitu sekiranya akan berlaku sesuatu peristiwa yang mendukacitakan menimpa Negeri Brunei, menurut kepercayaan, pulau ini tiba-tiba akan ghaib atau hilang. Menurut cerita lain pula jika Lumut Lunting dilanda banjir, adalah juga dipercayai sebagai petunjuk bahawa sesuatu peristiwa yang mendukacitakan akan berlaku ke atas Negeri Brunei.
Bagaimanapun itu adalah sebagai kepercayaan sahaja semata-mata. Sesungguhnya Allah sahaja Yang Maha Mengetahui.
Cendera Lambang Kenangan
Cendera Lambang Kenangan adalah sebuah gerbang yang dibina khas dengan ketinggian 10 meter, yang telah direka khas bagi Sambutan Jubli Perak 25 Tahun Penukaran Bandar Brunei Menjadi Bandar Seri Begawan. Ianya terletak di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien. Pembinan Cendera Lambang Kenangan menelan belanja lebih $60,000.00 dan ianya telah disumbangkan oleh Syarikat Brunei Shell. Sementara itu rekabentuknya pula adalah ihsan daripada Arkitek Idris dan jurutera tempatan. Cendera Lambang Kenangan yang tersergam indah ini terukir dengan perkataan Bandar Seri Begawan 1970 - 1995. Pembinaannya dihasratkan untuk membangun dan mengindahkan serta mencantikkan lagi Bandar Seri Begawan. Struktur lambang ini memperkenalkan satu elemen struktur taman tiga demensi.
Istana Darusalam
Istana Darussalam yang terletak dengan megahnya di tepi tebing Sungai Kedayan merupakan contoh sebuah bentuk bangunan Melayu asli yang terbaik di zamannya. Ianya telah dibina daripada kayu dalam tahun 1947 dan kemudian beberapa bahagian seperti tiang dan pak-pak telah diganti dengan konkrit. Bangunan Istana Darussalam ini berwarna hijau dan coklat dengan bentuk sebuah rumah Melayu yang unik. Hingga ke hari ini bangunan istana tersebut dapat dilihat tersegam indah berbeza dengan kelompok rumah-rumah kampung yang terdapat di sekitarnya.
Pelbagai upacara negara telah disempurnakan di istana ini, antaranya Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan telah diarak menjadi Bendahara pada 15 Julai 1947 dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzddien Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah diputerakan pada 15 Julai 1946.
Istana Darussalam tidak lagi digunakan oleh keluarga Diraja pada ketika ini tetapi pada tiap-tiap hari Jumaat majlis tahlil diadakan di ruang utama oleh pegawai-pegawai dari Masjid Omar 'Ali Saifuddien.
Dalam tahun 1951 keluarga Diraja telah berpindah dari Istana Darussalam ke Istana Darul Hana dan untuk seketika Istana Darussalam telah sempat digunakan untuk menempatkan tetamu-tetamu terdiri daripada rakan-rakan sedarjah Duli Yang Teramat Mulia Seri Begawan Sultan ketika menuntut di Malay College, Malaysia.
Taman Haji Sir Muda Omar' Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan.
Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien terletak di pusat Bandar Seri Begawan ialah sebuah taman tempat berlangsungnya upacara-upacara negara seperti Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Hari Kebangsaan, Musbaqah Membaca Al-Quran, Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam dan sebagainya. Sesuai dengan kegunaannya bagi upacara-upacara yang besar, taman ini juga terdapat dua buah pentas yang dibuat daripada konkrit di samping taman bunga sebagai usaha untuk menyerikan dan mencantikan lagi kawasan berkenaan dan juga ibu negara.
Sebelumnya taman ini dikenali dengan nama Padang Besar, setelah ianya siap diubah suai dan diperindahkan dalam tahun 1983 maka ianya telah ditukar nama menjadi Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien sempena men0gambil nama AlMarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien. Taman ini juga merupakan tempat yang bersejarah kerana di sinilah juga berlangsungnya Pemasyhuran Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984.
Universiti Brunei Darussalam
Usaha-usaha Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan hasrat negara bagi mencapai taraf pendidikan tertinggi di negara ini terbukti dengan terbinanya kampus kekal, Universiti Brunei Darussalam, Kampong Tungku, Gadong yang mana pembukaan rasminya telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 15 September 1995.
Makam Sultan Sharif Ali
Makam Sultan Sharif Ali bertarikh TH 836 bersamaan TM 1432 terletak di Perkuburan Islam Kota Batu, Bandar Seri Begawan. Sultan Brunei ke-III memerintah dari TM 1425 - TM 1432.
Menurut Salasilah Raja-Raja Brunei, Sultan Sharif Ali yang menjadi menantu kepada Sultan Ahmad dan termasyhur dengan nama Sultan Berkat adalah berasal dari Taif, keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam menerusi Sayidina Hasan. Baginda datang ke Brunei sebagai mubaligh Islam yang bersungguh-sungguh menjalankan dakwah Islamiah. Perkahwinan baginda dengan puteri Sultan Ahmad, Puteri Ratna Kesuma adalah menjadi suatu ikatan yang mengukuhkan kedudukan baginda sebagai mubaligh Islam di Brunei.
Tatkala Sultan Ahmad (Sultan Brunei II) lindung, berkebetulan baginda tidak mempunyai putera, maka dengan permintaan orang Brunei baginda telah dijunjung untuk menjadi Sultan Brunei Ke-III yang memerintah dalam TM 1425 - TM 1432.
Makam Sultan Bolkiah
Makam Sultan Bolkiah terletak di Kota Batu, Bandar Seri Begawan. Dalam Salasilah Raja-Raja Brunei, Sultan Bolkiah adalah Sultan Brunei yang ke-V. Baginda mula memerintah dianggarkan dalam TM 1485 iaitu setelah ayahanda baginda, Sultan Sulaiman (lindung TM 1511) menurunkan diri dari Takhta Kerajaan.
Sultan Bolkiah adalah Sultan yang gah namanya, dihormati dan dikasihi oleh sekalian rakyat dan pembesar baginda. Baginda suka belayar ke luar negeri dan kemudian membawa oleh-oleh untuk dijadikan bahan kemajuan negara dan rakyat Brunei. Setiap kali apabila baginda berangkat, baginda gemar membawa nobat (gendang) kebesaran Diraja, kerana itu baginda terkenal dengan nama 'Anakkuda Ragam' atau 'Nakhoda Ragam'.
Dalam Brunei in the Boxer Codex, baginda disebut Sultan Salan iaitu sebutan bagi Sultan Abdul Salam Bolkiah, manakala dalam Hikayat Hang Tuah, baginda terkenal dengan gelaran Adipati Sulok.
Dalam zaman pemerintahan baginda, kekuasaan Brunei bukan sahaja meliputi keseluruhan Pulau Borneo bahkan Pulau-Pulau Suluk, Palawan, Balayan, Mindoro, Bonbon hingga Saludang. Sultan Bolkiah yang banyak berjasa kepada negara dan rakyat Brunei lindung pada TM 1524 ketika dalam pelayaran membawa permaisuri baginda Puteri Laila Menchanai ke Brunei.
Makam Sultan Muhammad Kanzul Alam
Makam Sultan Muhammad Kanzul Alam terletak di atas sebuah bukit arah timur laut, kira-kira 200 meter dari letak kereta VIP Kubah Makam Diraja. Baginda yang terkenal dengan mana 'Pengiran Di-Gadong Ayah' merupakan Sultan Brunei ke-21 yang memerintah Brunei. Baginda dimasyhurkan menjadi Sultan dalam TM 1807 dan turun dari takhta dalam TM 1826 atas sebab kesihatan baginda yang tidak mengizinkan untuk terus memerintah Brunei dan digantikan oleh putera baginda Sultan Muhamad Alam.

SAMBAS

Sejarah Singkat Sambas

sultan.jpg

Sejarah tentang asal usul kerajaan Sambas tidak bisa terlepas dari Kerajaan di Brunei Darussalam. Antara kedua kerajaan ini mempunyai kaitan persaudaraan yang sangat erat.Pada jaman dahulu, di Negeri Brunei Darussalam, bertahtalah seorang Raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad. Setelah beliau wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada anak cucunya secara turun temurun. Sampailah pada keturunan yang kesembilan yaitu Sultan AbdulDjalil Akbar. Beliau mempunyai putra yang bernama sultan Raja Tengah. Raja tengah inilah yang telah datang ke Kerajaan Tanjungpura (Sukadana). Karena prilaku dan tata kramanya sesuai dengan keadaan sekitarnya, beliau disegani bahkan Raja Tanjungpura rela mengawinkan dengan anaknya bernama ratu Surya. Dari perkawinan ini terlahirlah Raden Sulaiman. Saat itu di Sambas memerintah seorang ratu keturunan Majapahit (Hinduisme) bernama Ratu Sepudak dengan pusat pemerintahannya di Kota Lama kecamatan Telok keramat skt 36 Km dari Kota Sambas. Baginda Ratu Sepudak dikaruniai dua orang putri. Yang sulung dikawinkan dengan kemenakan Ratu Sepudak bernama raden Prabu Kencana dan ditetapkan menjadi penggantinya. Ketika Ratu Sepudak memerintah, tibalah raja Tengah beserta rombongannya di Sambas. Kemudian banyak rakyat menjadi pengikutnya dan memeluk agama Islam. Tak berapa lama, Ratu Sepudak wafat. Menantunya Raden Prabu Kencana naik tahtadan memerintah dengan gelar Ratu Anom Kesuma Yuda. Pada peristiwa bersamaan putri kedua Ratu Sepudak yang bernama Mas Ayu Bungsu kawin dengan Raden Sulaiman (Putera sulung Raja Tengah. Perkawinan ini dikaruniai seorang putera bernama Raden Boma. Dalam pemerintahan Ratu Anom Kesuma Yuda, diangkatlah pembantu-pembantu Administrasi kerajaan. Adik kandungnya bernama Pangeran Mangkurat ditunjuk sebagai Wazir Utama. Bertugas khusus mengurus perbendaharaan raja, terkadang juga mewakili raja. Raden Sulaiman ditunjuk menjadi Wazir kedua yang khusus mengurus dalam dan luar negeri dan dibantu menteri-menteri dan petinggi lainnya. Rakyat lebih menghargai Raden Sulaiman daripada Pangeran Mangkurat, hingga menimbulkan rasa iri dihati Pangeran Mangkurat. suatu ketika tangan kanan Raden Sulaiman bernama Kyai Satia Bakti dibunuh pengikut Pangeran Mangkurat. setelah dilaporkan kepada raja, ternyata tak ada tindakan positif, suasana makin keruh. Raden Sulaiaman mengambil kebijaksanaan meninggalkan pusat kerajaan, menuju daerah baru dan mendirikan sebuah kota dengan nama Kota bangun. Jumlah pengikutnyapun makin banyak. Hal ini telah mengajak Petinggi Nagur, Bantilan dan Segerunding mengusulkan untuk berunding dengan Ratu Anom Kesuma Yuda. Hasil mufakat keduanya meninggalkan kota lama. Raden Sulaiman menuju kota Bandir dan Ratu Anom Kesuma Yuda berangkat menuju sungai Selakau. Kemudian agak ke hulu dan mendirikan kota dengan ibukota pemerintahannya diberi nama Kota Balai Pinang.

Meninggalnya Ratu Anom Kesuma Yuda dan Pangeran Mangkurat, putera Ratu Anom yang bernama Raden Bekut diangkat menjadi raja dengan gelar Panembahan Kota Balai. Beliau beristrikan Mas Ayu Krontiko, puteri Pangeran Mangkurat. Raden Mas Dungun putera raden Bekut adalah Panembahan terakhir Kota Balai. Kerajaan ini berakhir karena utusan Raden Sulaiman menjemput mereka kembali ke Sambas. Kurang lebih 3 tahun kemudian berdiam di Kota Bandir, atas hasil mufakat, berpindahlah mereka dan mendirikan pusat pemerintahannya di Lubuk Madung, pada persimpangan tiga sungai : sungai Sambas Kecil, Sungai Subah dan Sungai Teberau. Kota ini juga disebut orang ” Muara Ulakan”. Kemudian keraton kerajaan dibangun dan hingga kini masih berdiri megah.Di tempat inilah raden sulaiman dinobatkan menjadi Sultan Pertama di kerajaan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Syafeiuddin I. Saudara-saudaranya, Raden Badaruddin digelar pangeran Bendahara Sri Maharaja dan Raden Abdul Wahab di gelar Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma. Raden Bima (anak Raden Sulaiman) ke Sukadana dan kawin dengan puteri raja Tanjungpura bernama Puteri Indra Kesuma (adik bungsu Sultan Zainuddin) dan dikaruniai seorang putera diberinama Raden Meliau, nama yang terambil dari nama sungai di Sukadana. Setahun kemudian merka pamit ke hadapan Sultan Zaiuddin untuk pulang ke Sambas, oleh Raden Sulaiman dititahkan berangkat ke Negeri Brunai untuk menemui kaum keluarga. Sekembalinya dari Brunai, Raden Bima dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Sultan Muhammad Tadjuddin. Bersamaan dengan itu, Raden Akhmad putera Raden Abdu Wahab dilantik menjadi Pangeran Bendahara Sri Maharaja. Wafatnya Sultan Muhammad Tadjuddin, pemerintahan dilanjutkan Puteranya Raden Meliau dengan gelar Sultan Umar Akamuddin I.
Berkat bantuan permaisurinya bernama Utin Kemala bergelar Ratu Adil, pemerintahan berjalan lancar dan adil. Inilah sebabnya dalam sejarah Sambas terkenal dengan sebutan Marhum Adil, Utin Kemala adalah puteri dari pangeran Dipa (seorang bangsawan kerajaan Landak) dengan Raden Ratna Dewi (puteri Sultan Muhammad Syafeiuddin I).
Wafatnya Sultan Umar Akamuddin I, Puteranya Raden Bungsu naik tahta dengan gelar Sultan Abubakar Kamaluddin. Kemudian diganti oleh Abubakar Tadjuddin I. Berganti pula dengan Raden Pasu yang lebih terkenal dengan nama Pangeran Anom. Setelah naik tahta beliau bergelar Sultan Muhammad Ali Syafeiuddin I. Sebagai wakilnya diangkatlah Sultan Usman Kamaluddin dan Sultan Umar Akamuddin III. Pangeran Anom dicatat sebagai tokoh yang sukar dicari tandingannya, penumpas perampok lanun. Setelah memerintah kira-kira 13 tahun (1828), Sultan Muhammad Ali Syafeiuddin I wafat. Puteranya Raden Ishak (Pangeran Ratu Nata Kesuma)baru berumur 6 tahun. Karena itu roda pemerintahan diwakilikan kepada Sultan Usman Kamaluddin.Tanggal 11 Juli 1831, Sultan Usman Kamaluddin wafat, tahta kerajaan dilimpahkan kepada Sultan Umar Akamuddin III. Tanggal 5 Desember 1845 Sultan Umar Akamuddin III wafat, maka diangkatlah Putera Mahkota Raden Ishak dengan gelar Sultan Abu Bakar Tadjuddin II. Tanggal 17 Januari 1848 putera sulung beliau yang bernama Syafeiuddin ditetapkan sebagai putera Mahkota dengan gelar Pangeran Adipati. Tahun 1855 Sultan Abubakar Tadjuddin II diasingkan ke Jawa oleh pemerintah Belanda (Kembali ke Sambas tahun 1879). Maka sebagai wakil ditunjuklah Raden Toko’ (Pangeran Ratu Mangkunegara) dengan gelar Sultan Umar Kamaluddin. Pada tahun itu juga atas perintah Belanda, Pangeran Adipati diberangkatkan ke Jawa untuk study.
Tahun 1861 Pangeran Adipati pulang ke Sambas dan diangkat menjadi Sultan Muda. Baru pada tanggal 16 Agustus 1866 beliau diangkat menjadi Sultan dengan gelar sultan Muhammad Syafeiuddin II. Beliau mempunyai dua orang istri. Dari istri pertama (Ratu Anom Kesumaningrat) dikaruniai seorang putera bernama Raden Ahmad dan diangkat sebagai putera Mahkota. Dari istri kedua (Encik Nana) dikaruniai juga seorang putera bernama Muhammad Aryadiningrat. Sebelum manjabat sebagai raja, Putera Mahkota Raden Ahmad wafat mendahului ayahnya. Sebagai penggantinya ditunjuklah anaknya yaitu Muhammad Mulia Ibrahim. Pada saat Raden Ahmad wafat, Sultan Muhammad Syafeiuddin II telah berkuasa selama 56 tahun. Beliau merasa sudah lanjut usia, maka dinobatkan Raden Muhammad Aryadiningrat sebagai wakil raja dengan gelar Sultan Muhammad Ali Syafeiuddin II.
Setelah memerintah kira-kira 4 tahun, beliau wafat. Roda pemerintahan diserahkan kepada Sultan Muhammad Mulia Ibrahim. Dan pada masa pemerintahan raja inilah, bangsa Jepang datang ke Sambas. Sultan Muhammad Mulia Ibrahim adalah salah seorang yang menjadi korban keganasan Jepang. Sejak saat itu berakhir pulalah kekuasaan Kerajaan Sambas. Sedangkan benda peninggalan Kerajaan Sambas antara lain tempat tidur raja, kaca hias, seperangkat alat untuk makan sirih, pakaian kebesaran raja, payung ubur-ubur, tombak canggah, meriam lele, 2 buah tempayan keramik dari negeri Cina dan kaca kristal dari negeri Belanda.

Wisata Sambas

Sambas merupakan salah satu tempat wisata yang menarik nan indah, keindahan alam sambas merupakan pesona alami yang dihidangkan untuk kita semua.

site-foto4.jpg

site-foto3.jpg

Lomba Sampan dalam rangka pergelaran Hut Pageran Ratu yang ke VI tahun 2006.


BRUNEI DALAM SEJARAH (RUANGAN TETAP)

1.

Orang Inggeris Pertama Datang Ke Brunei

2.

Perasmian Tugu Peringatan di Pekan Bangar, Temburong

3.

Berakhirnya Pertukaran Mata Wang Negara Brunei Darussalam dengan Mata Wang Malaysia

4. Bangunan Sekolah Melayu Mentiri (Baru!!!)
5. Perasmian Tugu Peringatan di Pekan Bangar, Temburong (Baru!!!)
6. Penubuhan Biro Pencegah Rasuah (Baru!!!)

7.

Meletakkan Batu Asas sempena Keberangkatan Yang Di-Pertuan

Agong Malaysia (Akan Datang)

8.

Istiadat Memasyhurkan Pengisytiharan Yang Teramat Mulia Duli Pengiran Muda Hassanal Bolkiah menjadi Yang Teramat Mulia

Pengiran Muda Mahkota (Akan Datang)

9.

Perasmian Bahtera di Lagoon Masjid Omar 'Ali Saifuddien (Akan Datang)

10.

Istiadat Pengurniaan Panji-Panji Diraja kepada Pasukan Polis Diraja Brunei (Akan Datang)

11. .

Atlit Negara Mencipta Rekod Dunia di Kejohanan Atletik Kebangsaan (Akan Datang)

12.

Penukaran Nama Sekolah Menengah Kiudang, Tutong kepada Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (Akan Datang)

Sultan-Sultan Brunei

Sultan Muhammad Shah (TM 1363 - 1402)
Sultan Islam Brunei yang pertama (sebelumnya terkenal dengan nama Awang Alak Betatar). Setelah berkahwin pada TM 1368 dengan Puteri Dayang Pingai iaitu Puteri Johor atau Temasek (Singapura Tua) Baginda dikenali dengan nama Sultan Muhammad Shah. Pada TM 1371, menghantar utusan ke China. Dalam catatan China Baginda disebut Ma–ha–mo–sha. Puteri Baginda, Puteri Ratna Dewi berkahwin dengan adinda kerabat Maharaja China iaitu, Ong Sum Ping (Pengiran Maharaja Lela). Baginda lindung pada TM 1402.
Sultan Abdul Majid Hasan (TM 1402 - 1408)
TM 1402, naik takhta. Tidak pernah disebut dalam Salasilah Raja-Raja Brunei tetapi ada dicatatkan dalam riwayat China. TM 1406, menghantar utusan ke China, orang Cina menyebut baginda Ma-na-je-ka-na. TM 1408, berangkat ke China dan lindung di sana ketika berusia 28 tahun, meninggalkan putera bernama Hsia-wang berusia 4 tahun.
Sultan Ahmad (TM 1408 - 1425)
Baginda naik takhta pada TM 1408, sebelum itu terkenal dengan nama Pateh Berbai. Pengiran Bendahara yang pertama bagi Brunei. Baginda disebut dengan gelaran Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara. Berkahwin dengan adinda Ong Sum Ping (Pengiran Maharaja Lela). Menjadi mertua kepada Sultan Sharif ‘Ali. Baginda lindung pada tahun TM 1425 dan digantikan oleh menantu Baginda, Sultan Sharif ‘Ali.
Sultan Sharif Ali (TM 1425 - 1432)
Sultan Sharif ‘Ali ibnu Sharif ‘Ajlan naik takhta pada TM 1425 bagi menggantikan mertua Baginda, Sultan Ahmad yang tidak mempunyai waris (putera). Baginda dijunjung untuk menjadi Sultan atas persetujuan pembesar-pembesar negara dan rakyat Brunei. Baginda keturunan Arab, berasal dari Taif. ‘Pedang Si Bongkok’ yang dibawa Baginda bersama ke Brunei itu membuktikan Baginda pernah menjadi Amir Makkah iaitu Al–Amir Sharif ‘Ali bin Sharif ‘Ajlan bin Sharif Rumaithah bin Sharif Muhammad Abu Numaie Al-Awwal, mempunyai jurai keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam melalui cucunda Baginda, Sayidina Hasan. Memandangkan jasa dan kearifan Baginda menyebarkan ajaran Islam maka Baginda dijodohkan oleh Sultan Ahmad dengan puteri Baginda, Puteri Ratna Kesuma. Baginda lindung pada TM 1432 dan digantikan oleh putera Baginda, Pengiran Muda Besar Sulaiman.
Sultan Sulaiman (TM 1432 - 1485)
Baginda naik takhta pada TM 1432 dan turun takhta pada TM 1485. Baginda lindung pada TM 1511 dan digantikan oleh putera Baginda, Pengiran Muda Bolkiah.
Sultan Bolkiah (TM 1485 - 1524)
Baginda naik takhta pada TM 1485. TM 1521, rombongan Ferdinand Magellan dan Antonio Pigafetta melawat Brunei. Pada zaman Baginda, pemerintahan Brunei bukan sahaja meliputi keseluruhan Pulau Borneo seperti Sambas, Tanjungpura, Kota Waringin, Banjarmasin, Pasir, Kutai, Bolongan dan lain–lain bahkan Pulau–Pulau Suluk, Palawan, Keramian hingga Saludang (Luzon) iaitu daerah-daerah yang sekarang dikenali dengan nama Filipina. Zaman pemerintahan Baginda ini dikatakan sebagai zaman keemasan Empayar Brunei. Permaisuri Baginda yang termasyhur bernama Puteri Laila Menchanai. Baginda lindung pada TM 1524, dikatakan kerana cucukan jarum emas yang digunakan oleh Puteri Laila Menchanai semasa menyulam pada waktu Baginda sedang beradu dipangkuan permaisuri itu. Baginda digantikan oleh putera Baginda, Pengiran Muda Tengah ‘Abdul Kahar.
Sultan Abdul Kahar (TM 1524 - 1530)

Baginda naik takhta pada TM 1524. Pada TM 1521, rombongan Ferdinand Magellan dan Antonio Pigafetta telah melawat Brunei semasa Baginda menjadi Pemangku Sultan. TM 1526 seorang Portugis bernama George de Menezes datang ke Brunei bertujuan hendak menjalankan perniagaan di samping mencari peliringan hendak menakluki Brunei. Tetapi memandangkan kekuatan Brunei ketika itu padu, dijangka agak sukar hendak dikalahkan maka maksud berniaga sahaja yang diteruskan. Sehubungan itu dia telah berjaya membuat perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan Sultan Brunei. Sejak itulah Portugis mengimport lada hitam, sagu, ikan, beras, emas dan barang makanan yang lain dari Brunei ke Melaka; di samping menggunakan pelabuhan dan perairan, Brunei menjadi tempat persinggahan dan lalu lintas perkapalan mereka dari Cochin ke Melaka, dari Melaka ke Maluku dan sebaliknya. TM 1530, seorang pegawai Portugis lain bernama Goncalo Pereira telah datang juga ke Brunei untuk memerhati keadaan Brunei sambil berniaga tetapi perniagaannya tidak berkembang dan akhirnya lenyap. Walau bagaimanapun ulama–ulama Islam masih ramai datang ke Brunei. Baginda turun takhta pada TM 1530 bergelar Paduka Seri Begawan Sultan ‘Abdul Kahar. Baginda lindung pada TM 1578, dan digantikan oleh putera kakanda Baginda, Pengiran Anak Chuchu Besar Saiful Besar.

Sultan Saiful Rizal (TM 1533 - 1581)
Baginda naik takhta pada TM 1533. Pada TM 1578, Brunei telah diserang oleh Sepanyol di Manila. Serangan itu termasyhur dengan sebutan ‘Perang Kastila’ tetapi berjaya diundurkan oleh Pengiran Bendahara Sakam bersama Orang Kaya Harimau Padang, 100 orang pahlawan terbilang dan rakyat yang taat kepada Sultan. Pada tahun ini juga Masjid Jame’ Brunei dibakar oleh Sepanyol. Baginda lindung pada TM 1581 dan digantikan oleh putera Baginda, Pengiran Muda Besar Shah Brunei.
Sultan Shah Brunei (TM 1581 - 1582)
Baginda naik takhta pada TM 1581. Tidak mempunyai putera. Setelah Baginda lindung, pada TM 1582, diganti oleh adinda Baginda, Pengiran Muda Tengah Muhammad Hasan
Sultan Muhammad Hasan (TM 1582 - 1598)

Baginda naik takhta pada TM 1582. Zaman Baginda diadakan gelaran ‘Pengiran Di-Gadong’ dan ‘Pengiran Pemancha’. Menitahkan Pehin Orang Kaya Di-Gadong Seri Lela melanggar Milau (Sarawak). Baginda lindung pada TM 1598 dan digantikan oleh putera Baginda, Pengiran Muda Besar ‘Abdul Jalilul ‘Akbar.

Sultan Abdul Jalilul Akbar (TM 1598 - 1659)
Baginda naik takhta pada TM 1598. Pada masa menaiki takhta, Baginda dibantu oleh ayahanda saudara Baginda, Pengiran Di–Gadong Besar Osman. Pada TM 1599, mengadakan perhubungan dengan Sepanyol di Manila. TM 1600, Oliver Van Noort, peniaga Belanda datang ke Brunei. Baginda lindung pada tahun TM 1659.
Sultan Abdul Jalilul Jabbar (TM 1669 - 1660)

Baginda naik takhta pada 1659. Baginda berputerakan Pengiran Temenggong, Shamsuddin, Raja Gayoh. Baginda lindung pada tahun 1660.

Sultan Haji Muhammad Ali (TM 1660 - 1661)
Baginda naik takhta pada 1660. Takhta kerajaan Baginda direbut oleh Pengiran Bendahara ‘Abdul Hakkul Mubin kerana anaknya ditikam oleh Pengiran Muda Bongsu yang kalah bersabung ayam. Baginda lindung pada 14 Rabiulawal 1072 bersamaan 6 November 1661.
Sultan Abdul Hakkul Mubin (TM 1661 - 1673)
Baginda naik takhta pada 1661. Baginda merebut takhta kerajaan daripada Sultan Haji Muhammad ‘Ali, kemudian dibela oleh Pengiran Muda Muhyiddin sehingga terjadi perang saudara selama 12 tahun. Baginda lindung pada tahun 1673.
Sultan Muhyiddin (TM 1673 - 1690)
Baginda naik takhta pada tahun 1673. Mengambil alih takhta kerajaan daripada Sultan ‘Abdul Hakkul Mubin. Tahun 1685, berjaya mengatasi tipu helah angkatan Sepanyol yang berpura-pura datang melawat Brunei. Zaman Baginda, Datu Dakula datang ke Brunei untuk membela ayahandanya tetapi dapat diselesaikan oleh kekandanya, Pengiran Bendahara Pengiran Muda Amir ibni Sultan ‘Abdul Hakkul Mubin. Baginda lindung pada tahun 1690.
Sultan Nasruddin (TM 1690 - 1710)

Baginda naik takhta pada tahun 1690. Pada masa zaman Baginda, Dato Godam datang ke Brunei. Baginda lindung pada tahun 1710.

Sultan Husin Kamaluddin (TM 1710 - 1730) (TM 1737 - 1740)

Baginda naik takhta pada tahun 1710. Dua kali naik takhta dan akhirnya bersemayam di Luba. Pada masa zaman Baginda, negara makmur dan rezeki mudah diperolehi. Pernah mengeluarkan mata wang disebut ‘pitis’. Baginda lindung pada tahun 1770.

Sultan Muhammad Alauddin (TM 1730 - 1737)

Baginda naik takhta pada tahun 1730. Pernah mengeluarkan mata wang disebut ‘pitis’. Baginda lindung pada tahun 1737.

Sultan Omar Ali Saifuddien I (TM 1740-1795)
Baginda naik takhta pada tahun 1740. Pada tahun 1775, menitahkan Pengiran Temenggong Pengiran Ampa mengeluari angkatan Suluk yang diketuai oleh Datu Teting yang hendak melanggar Brunei dan berjaya mengalahkannya. Baginda lindung pada tahun 1795.
Sultan Muhammad Tajuddin (TM 1795-1804) (TM 1804-1807)
Baginda naik takhta pada tahun 1795. Dua kali naik takhta. Sultan Brunei yang pernah menghantar utusan ke China untuk memasarkan barang–barang Brunei di sana. Pernah menghantar utusan untuk berbaik-baik dengan Sepanyol di Manila. Baginda lindung pada tahun 1807.
Sultan Muhammad Jamalul Alam I (TM 1804)

Baginda naik takhta pada 26 April 1804. Berada di atas takhta selama kira–kira 7 bulan sahaja sebelum Baginda lindung pada 19 November 1804.

Sultan Muhammad Kanzul `Alam (TM 1807-1826)
Baginda naik takhta pada tahun 1807. Pada tahun 1821, mengeluarkan dan menurunkan wang ‘pitis’ ke padian. Tahun 1809, angkatan dari Inggeris yang diketuai oleh ‘Si Merah’ datang ke Brunei membawa kuyuk (anjing) besar dan garang untuk dilawan oleh orang Brunei dan dapat dikalahkan oleh Pengiran Muhammad Daud; kerana kejayaannya ia diarak menjadi ‘Pengiran Pemancha’. Dia juga berjaya menangkap harimau hadiah Sultan Terengganu yang terlepas daripada kandangnya. Pada tahun 1823, utusan Kerajaan Belanda datang ke Brunei. Pada masa zaman Baginda, Pengiran Muhammad Salleh diangkat menjadi Pengiran Indera Mahkota dan dititahkan memerintah Sarawak. Baginda turun takhta pada tahun 1826.
Sultan Muhammad Alam (TM 1826-1828)
Baginda naik takhta pada tahun 1826 iaitu semasa hayat ayahanda Baginda.
Sultan Omar Ali Saifuddin II (TM 1828-1852)
Baginda naik takhta pada tahun 1828. Pada tahun 1839, James Brooke datang ke Sarawak. Tahun 1842, James Brooke dilantik menjadi Rajah Sarawak. Tahun 1845, Baginda menyerahkan Pulau Labuan kepada Inggeris. Tahun 1846 angkatan yang diketuai oleh James Brooke menyerang Brunei. Tahun 1847, menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Perdagangan dengan Inggeris. Baginda lindung pada tahun 1852.
Sultan Abdul Momin (TM 1852-1885)
Baginda naik takhta pada tahun 1852. Tidak mempunyai zuriat. Pada tahun 1853, membuat perjanjian dengan James Brooke mengenai hak-hak kekuasaan kedua–dua belah pihak. Pada tahun 1856, membuat perjanjian dengan Inggeris mengenai perbicaraan rakyat Inggeris yang melakukan kesalahan jenayah dan pertelingkahan di Brunei. Pada tahun 1858, Pengiran Shahbandar Pengiran Muhammad Salleh terbunuh setelah dilemaskan oleh pengkhianat yang memusuhinya. Pada tahun 1877, membuat perjanjian dengan Gustavus Baron de Overback dan Alfred Dent mengenai pemajakan ke atas wilayah–wilayah Brunei di Sabah. Baginda lindung pada tahun 1885 ketika berusia lebih 100 tahun.
Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (TM 1885-1906)
Baginda naik takhta pada tahun 1885. Pada tahun 1887, membuat permohonan bertulis kepada Kerajaan Baginda Queen untuk mengadakan Residen British di Limbang tetapi tidak dipersetujui oleh pihak Kerajaan Baginda Queen kerana masalah kewangan. Pada tahun 1888, membuat perjanjian dengan Inggeris dengan meletakkan pengawalan hubungan luar negeri Brunei di bawah pentadbiran Inggeris. Baginda lindung pada tahun 1906
Sultan Muhammad Jamalul Alam II (TM 1906-1924)
Baginda naik takhta pada tahun 1906, ketika berusia 17 tahun. Pada tahun 1906, penubuhan Pasukan Polis Brunei; Brunei mempunyai Bendera Kebangsaannya sendiri. Pada tahun 1911, Sekolah Melayu mula didirikan. Pada tahun 1922, rancangan pembangunan mula giat dijalankan. Pada masa zaman Baginda kerja–kerja cari gali minyak giat diusahakan. Pada tahun 1922 berpindah dari Istana Kampong Ayer ke Istana Majlis. Baginda lindung pada tahun 1924.
Sultan Ahmad Tajuddin (TM 1924-1950)
Baginda naik takhta pada tahun 1924 Dalam usia 11 tahun. Pada tahun 1927, merasmikan pembukaan jalan raya Brunei–Tutong. Pada tahun 1929, merasmikan pembukaan Rumah Sakit Bandar Brunei. Tahun yang sama minyak mula ditemui di Seria. Pada tahun 1932, berangkat melawat England dan Eropah. Pada tahun 1941, Jepun menduduki Brunei. Pada tahun 1945, Tentera Bersekutu mendarat di Brunei. Manakala pada tahun 1946, Lagu Kebangsaan Brunei mula digubah oleh Awang Besar Sagap dan senikatanya oleh Yura Halim. Pada tahun 1946, mengambil alih kuasa memerintah daripada British Military Administration (BMA). Tahun 1949, menyambut Jubli Perak 25 tahun pemerintahan. Baginda lindung pada tahun 1950.
Sultan Omar 'Ali Saifuddien III (TM 1950-1967)
Tahun 1947, diarak menjadi Pengiran Bendahara. Tahun 1950, naik takhta. Tahun 1951, menunaikan Fardhu Haji kali pertama. Tahun 1951, mencadangkan rancangan perpindahan bagi penduduk Kampong Ayer ke tanah darat; Lagu Kebangsaan Brunei ‘Allah Peliharakan Sultan’ diakui secara rasmi. Tahun 1953, mengemukakan cadangan bagi Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei. Tahun 1953, mula menubuhkan Sekolah Inggeris; mula membina Masjid Besar di Bandar Brunei yang siap dalam Tahun 1958, dinamakan Masjid Omar ‘Ali Saifuddien. Tahun 1953, menerima Bintang Kebesaran daripada Duli Yang Maha Mulia Queen Elizabeth II yang membawa gelaran ‘Sir’. Tahun 1955, membuat Rancangan Kemajuan Negara Lima Tahun pertama. Tahun 1957, Radio Brunei memulakan penyiarannya. Tahun 1959, Syarikat Minyak Shell Brunei Sendirian Berhad memulakan pengorekkan minyak di luar pantai; menandatangani dan memasyhurkan Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei di Lapau, Bandar Brunei. Tahun 1961, menubuhkan Pasukan Askar Melayu Brunei yang kemudiannya dikenali sebagai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei; cadangan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia). Tahun 1962, menunaikan Fardhu Haji kali kedua; pemberontakan meletus di Brunei. Tahun 1963, memutuskan Brunei untuk tidak bergabung dalam Malaysia. Tahun 1967, Brunei mengeluarkan mata wang sendiri. Lebih 33 kali berangkat ke luar negeri antara Tahun 1951 – 1967, Tahun 1967, menurunkan diri dari takhta kerajaan, bergelar Paduka Seri Begawan Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien. Baginda lindung pada tahun 1986.
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-Sekarang)
1946 15 Julai, diputerakan di Istana Darussalam, Bandar Brunei (Bandar Seri Begawan).
1955 Menuntut di Sekolah Melayu Sultan Muhammad Jamalul Alam, Bandar Brunei.
1959 Menuntut di Sekolah Jalan Gurney, Kuala Lumpur sehingga tahun 1961.
1961 Melanjutkan pelajaran di Victoria Institution, Kuala Lumpur. Menyertai Pasukan Kadet Victoria Institution sehingga tahun 1963.
14 Ogos, dimasyhurkan menjadi 'Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Mahkota'.
1964 Meneruskan pelajaran di Maktab Sultan Omar 'Ali Saifuddien (SOAS), Bandar Brunei.
1965 29 Julai, melansungkan perkahwinan dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bagidna Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam.
1966 4 Januari, memasuki Akademi Tentera Diraja Sandhust, United Kingdom sebagai Pegawai Kadet. Ditauliahkan pangkat Kapten dalam Pasukan Goldstream Guards.
1967 5 Oktober, ditabalkan menjadi Sultan Brunei Ke-29.
1968 1 Ogos, dipuspakan dalam satu adat istiadat yang gilang- gemilang di Lapau, Bandar Brunei.
1971 23 Novemeber, menandatangani Pindaan Perjanjian 1959 dengan United Kingdom.
1979 7 Januari, menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan United Kingdom.
1981 28 Oktober, melangsungkan perkahwinan dengan Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Hajjah Mariam binti Haji Abdul Aziz.
1984 1 Januari, mengisytiharkan Permasyhuran Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam, NBD.
16 Januari, berangkat ke Casablanca, Maghribi menghadiri Sidang Kemuncak Persidangan Negara- Negara Islam (OIC).
21 September, berangkat ke New York menghadiri Majlis Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Ke-39.
1986 20 Oktober, mengisytiharkan penyusunan semula Menteri-Menteri Kabinet.
1987 18 Januari, berangkat ke Tanah Suci Makkah Al- Mukarramah untuk menunaikan Farhdu Haji bagi kali pertama.
1988 30 November, mengisytiharkan rombakan dan penyusunan Menteri-Menteri Kabinet, berhasrat untuk memperkemaskan dan melicinkan pentadbiran Kerajaan.
1989 21 September, menerima anugerah 'Ijazah Kehormat Doktor Persuratan' daripada Universiti Brunei Darussalam (UBD).
1992 15 Februari, menerima anugerah 'Ijazah Kehormat Doktor Undang-Undang' daripada Universiti Malaya (UM), Kuala Lumpur.
5 Oktober, menyambut Jubli Perak, genap 25 tahun di atas takhta Kerajaan.
5 November, menerima anugerah 'Degree of Doctor of Civil Law by Diploma' daripada Universiti Oxford, United Kingdom.
2000 30 Jun, menerima anugerah 'Award of the President's Gold Medal' dari City's Royal College of Surgeons, Scotland, United Kingdom.
10-16 November, mempengerusikan Sidang Kemuncak Ketua-Ketua Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2000 Brunei Darussalam.
2001 11 Julai, menerima anugerah 'Ijazah Kehormat Doktor Undang-Undang' dari Universiti Queensland, Australia.
2 Oktober, menerima aungerah 'Ijazah Kehormat Doktor Falsafah dalam Sains Politik' daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Selangor, Malaysia.
20 Oktober, menerima anugerah 'Honorary Doctorate Degree in International Relations' daripada the Beijing Foreign Studies University, Republik Rakyat China.
2004 Majlis Mesyuarat Negeri diwujudkan kembali dengan nama Majlis Mesyuarat Negara
2005 Merasmikan Persidangan Kebangsaan mengenai Masyarakat Bermaklumat (NASIS)
Mengisytiharkan rombakan Ahli Majlis Menteri-Menteri Kabinet; memperkenankan jawatan Menteri iaitu Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Kewangan II dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri II
Merasmikan Konvensyen Pendidikan dan Profesionalisme, Majlis Ilmu 2005
2006 Merasmikan Penukaran Kepala Panji–Panji Pasukan Polis Diraja Brunei
merasmikan Majlis Mesyuarat Negara
2007 - Pengistyiharaan penubuhan Universiti Islam Sultan Sharif Ali
2008 - Merasmikan Sesi Ke-4 Majlis Mesyuarat Negara di bangunan Baru Dewan Majlis

1967: Omar Ali Saifuddin III Turun Takhta

1967 Omar Ali Saifuddin III Turun Takhta
SULTAN Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddien III lahir di Istana Kota, Kampong Sultan Lama, Kota Brunei (sekarang Bandar Seri Begawan) 23 September 1914. Ia adalah anak ketujuh dari Sultan Muhammad Jamalul Alam II dengan Raja Istri Fatimah. Omar adalah putra kedua yang selamat selain kakak laki-lakinya, Sultan Ahmad Tajuddin. Setelah Sultan Ahmad Tajuddin wafat tanpa keturunan pada 4 Juni 1950, Omar diangkat menjadi sultan ke-28 dan naik takhta 6 Juni 1950. Namun, ia baru dimahkotai pada 31 Mei 1951. Saat memerintah, Sultan Omar fokus pada pertumbuhan standar kehidupan Brunei dengan pendidikan sebagai prioritas utama. Sultan juga bekerja untuk pelaksanaan undang-undang tertulis Brunei sebagai fondasi pemerintahan dan memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Diskusi dengan Inggris mencapai puncaknya dengan penandatanganan undang-undang tertulis dan persetujuan Brunei pada 29 September 1959. Sultan Omar Ali Saifuddin III turun takhta setelah memerintah selama 17 tahun pada 4 Oktober 1967 dan digantikan putra tertuanya, Sultan Haji Hassanal Bolkiah.


.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien,Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah diputerakan pada 15 Julai 1946 di Istana Darussalam, Bandar Brunei yang sekarang dikenali sebagai Bandar Seri Begawan.
.
.
..
Selain menjadi Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Baginda juga memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Kewangan dan juga Ketua Ugama bagi Brunei Darussalam. Setelah hampir 42 tahun menerajui takhta Kerajaan, isu keamanan, kesejahteraan dan kebajikan rakyat jelata masih lagi menjadi fokus utama Baginda walau dimana jua Baginda berada.
.
.
..

Sewaktu berusia 10 tahun, Baginda pernah menuntut di Sekolah Jalan Gurney, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1956 hingga 1960. Baginda juga pernah menuntut di Sekolah Muhammad Jamalul Alam (SMJA) pada tahun 1958 disamping mendapat pendidikan tuisyen persendirian di Istana Darul Hana, Bandar Brunei. Pada tahun 1961, Baginda kemudiannya melanjutkan pelajaran di Victoria Institution, Kuala Lumpur dan pada tanggal 16 Ogos tahun yang sama, semasa berumur 15 tahun, Baginda telah diisytiharkan menjadi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota. Setelah itu, pada tahun 1964, Baginda meneruskan pelajaran di Maktab Sultan Omar 'Ali Saifuddien (SOAS) dan pada tahun 1966 hingga 1967, Baginda telah mengikuti latihan tentera di Akademi Tentera Diraja Sandhurst, United Kingdom.
.

..
Baginda ditabalkan menjadi Sultan Brunei Ke-29 pada tanggal 5 Oktober 1967, setelah Paduka Ayahanda Baginda, Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien turun daripada Takhta Singgahsana Kerajaan dengan kemahuan Paduka Ayahanda Baginda sendiri pada 4 Oktober 1967. Sejak tarikh tersebut hingga kini, sebagai Raja peneraju negara, Baginda sentiasa berusaha dan telah membuktikan kepada dunia bahawa Baginda adalah seorang pemimpin yang amat mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup rakyat jelata. Baginda telah dipuspakan menjadi Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tanggal 1 Ogos 1968 dengan penuh adat istiadat Diraja Brunei yang gilang gemilang di Lapau, Bandar Brunei.
.
.
..
Pada tahun 1978, Baginda telah mengetuai perwakilan ke London untuk menjalankan rundingan dengan Kerajaan Baginda Queen bagi menukar status Brunei kepada sebuah negera yang berdaulat dan merdeka, dan hasil dari perundingan tersebut, pihak Brunei dan United Kingdom telah mencapai persetujuan dengan menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama 1979 yang berlangusng di Lapau, Bandar Seri Begawan.
.
.
..
Sejak pengisytiharan kemerdekaan Brunei 25 tahun yang lalu, Negara Brunei Darussalam telah mengalami berbagai kemajuan yang ketara sama ada dari segi keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan juga kerohanian, semuanya atas dasar kebijaksanaan dan sikap pemedulian Baginda terhadap kebajikan rakyat jelata.
.
.
..
Ini dapat dilihat dari sikap Baginda yang suka mendampingi rakyat, sama ada di bandar mahupun kawasan pedalaman, terutama sekali ketika rakyat mengalami musibah.Baginda berkenan turun bercemar duli ke lokasi-lokasi yang terjejas semata-mata untuk melihat dengan lebih dekat keadaan mangsa yang ditimpa bencana dan seterusnya memastikan mereka mendapat bantuan yang sewajarnya.
.
. .
.
Baginda jua sering membuat lawatan-lawatan mengejut ke jabatan-jabatan kerajaan dan juga institusi-institusi pendidikan bagi memastikan keberkesanan jabatan-jabatan tersebut dalam memberi khidmat agar rakyat jelata dapat menikmati pembangunan dan pemedulian yang sewajarnya.
.

..
Baginda telah melangsungkan perkahwinan dengan KDYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam pada 29 Julai 1965. Kedua kerabat ini dikurniakan sebanyak enam orang putera puteri iaitu Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Abak Puteri Hajah Muta-Wakkilah Hayatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bulqiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulqiah.
.
. .
.
Baru 3 daripada putera puteri Baginda telah melangsungkan perkahwinan yang mana kesemuanya dirayakan secara besar-besaran dan penuh kemeriahan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah yang merupakan pewaris takhta kerajaan, telah bertemu jodoh dengan Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, yang kemudiannya dikurniakan cahaya mata, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim.
.
. .
.
Selain itu baginda jua dikurniakan empat orang lagi putera puteri dari hasil perkahwinan baginda dengan Hajah Mariam, iaitu Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bulqiah.
.
. .
.
Baginda juga telah melangsungkan perkahwinan dengan Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar Binti Hakim Mazhar pada 20 Ogos 2005, dan telah dikurniakan seorang putera dan seorang puteri iaitu Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.
.
.
.
Sesungguhnya rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam amat bersyukur kerana dikurniai seorang Raja yang amat prihatin dan pemedulian terhadap agama dan kebajikan rakyat. Sikap kepimpinan dan pemedulian Baginda terhadap hal-ehwal kebajikan rakyat, kesejahteraan negara dan keamanan dunia bukan sahaja menjadi teladan bagi rakyat dan
penduduk negara ini, bahkan akan turut menjadi ingatan penduduk dan pemimpin dunia antarabangsa. Dalam pada ini, seluruh warga SUAMPRIPAD ingin mengambil kesempatan untuk menyembahkan ucapan Selamat Hari Puja Usia yang ke 63 tahun ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan semoga Allah memberkati dan melanjutkan usia baginda. Amin
.

Sultan of Brunei divorced AzrinazThe Sultan of Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah with his wives Raja Isteri Pengiran Hajjah Anak Saleha (left) and Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar (right).
On Wednesday 16th June 2010, the world media reported that the Sultan of Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, divorced his Malaysian wife, Her Royal Highness, Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar after five years of marriage.

The video below shows the announcement of the divorce by the Grand Chamberlain of Brunei, Yang Amat Mulia Pengiran Haji Alauddin.Sultan Hassanal Bolkiah, the 63-year-old absolute monarch of this tiny,
oil-rich country on Borneo island, married Azrinaz Mazhar Hakim, a former
Malaysian TV news journalist, in August 2005.

Azrinaz, who is fondly known as Naz, started work as a Broadcast Journalist with Malaysian private and no. 1 television channel TV3 Malaysia in 1997. She won TV3’s "Most Promising Journalist" award in 2000 and received the Malaysian Institute of Integrative Media, M-I-I-M, Alumni Award in 2002.

She quit TV3 in May 2005, saying that she wanted to "venture into other undertakings", which actually means she was getting married.

Azrinaz, 30, gave birth to the sultan's 11th child, a baby boy, Prince Abdul Wakeel less than
a year after their wedding, on 1st June 2006 at 12.43 am.

A 21-cannon salute was fired at the vicinity of the Istana Nurul Iman to celebrate the birth.

On 28 January 2008 at 4.21pm, she gave birth to a princess, Princess Ameerah Wardatul Bolkiah.Brunei's palace announced on state television and radio late Wednesday, 16th June 2010, that the sultan has divorced Azrinaz and revoked all her royal titles.

No other details were made available, but rumors of a royal breakup had been
circulating in Brunei.

This is the second divorce for the Sultan of Brunei, who was once the richest man in the world and whose private fortune has been
estimated to total at least USD$20 billion in recent years.

He broke up with former airline stewardess Mariam Abdul Aziz, who is of Bruneian, Japanese and
Scottish ancestry, in February 2003 after 21 years of marriage.

He remains married to his first wife, Raja Isteri Pengiran Hajjah Anak Saleha, whom he wed in 1967.

Their son, Crown Prince Al-Muhtadee Billah Bolkiah, is heir to the throne.

The Sultan of Brunei ascended to the throne on Oct. 5, 1967, after his father
abdicated.


The Sultan's wealth is legendary. While playing polo with Britain's Prince
Charles, he once had his polo shoes delivered -- by helicopter -- to the palace
field.

The Daily Mirror (UK) reported on 26 October 2007 that the Sultan owned 130 Rolls Royces, 531 Mercedes-Benzes, 367 Ferraris, 362 Bentleys, 185 BMWs, 177 Jaguars, 160 Porsches and 20 Lamborghinis.

However according to Guinness World Records the Sultan's personal private collection has more than 600 Rolls-Royces, more than 450 Ferraris, and 134 Koenigseggs — the largest collection of that marque in the world.

During the 1990s, his family accounted for almost half of all Rolls-Royce purchases, bulk buying slightly modified vehicles for diplomats and adding unique cars to their own collection. He also owns the very last Rolls-Royce Phantom VI, a 1992 state landaulette.

Among his collection of luxurious cars are :

1. the Porsche Carrera GT
2. Lamborghini Diablo Jota
3. Porsche 959
4. Bugatti EB110
5. Bugatti Veyron
6. Lamborghini Murcielago LP640
7. Maybach 62
8. Jaguar XJR-15
9. Dauer 962s
10. Ferrari FX
11. Bentley Continental R
12. the only Porsche Carma made in the world
13. the only Koenigsegg Agera CC GT
14. two fully operational versions of the Ferrari Mythos concept car
15. Ferrari 456 GT Sedans
16. the only right hand drive Mercedes-Benz CLK-GTR in the world
17. five McLaren F1s including both black LM models & three Cizeta-Moroder V16T
18. Aston Martin One-77s
19. the only convertible Aston Martin DB4 GT Zagato
20. the only Cicero BDB Maestro ever built.


Rolls Royce Phantom VI


Porsche Carrera GT if i am not mistaken


Porsche 959 if i am not mistaken


Mercedes Benz CLK GTR


Maybach 62-S


Maybach 62 Sedan


Lamborghini Murcielago


Lamborghini - another version


Koenigsegg agera supercar


Ferrari FX


Jaguar XJR-15


Dauer 962


Bugatti EB110


Bugatti Veyron.... phewwww

He also possesses a Formula One car as driven by every Formula 1 World Drivers Champion since the 1980 Formula One season, particularly the ones driven in the last race for each season.A prime example of this is Jacques Villeneuve's Williams FW19 which still bears the collision damage courtesy of Michael Schumacher in the 1997 European Grand Prix.


Views inside the specially built Sultan of Brunei's gold-plated Boeing 747-400For personal use, the sultan has two Boeing 747-400s furnished with gold plated furniture with an estimated value of USD$233 million including USD$3 million on furniture each. He also owns six smaller planes and two helicopters.


Entrance to the USD3 Billion Jerudong Park - Brunei's own Disneyland

The Sultan of Brunei also operates a USD$3 billion theme park called Jerudong Park, which in the past used to be free of charge.
Michael Jackson once performed at Jerudong Park, Brunei on July 16th, 1996 in conjunction with the Sultan of Brunei's 50th Birthday. The mega show by the mega star was free of charges for Bruneians to watch the King of Pop on that day.

The Istana Nurul Iman in Bandar Seri Begawan

His official residence is the Istana Nurul Iman, with approximately 1,888 rooms, 290 bathrooms, and a floor area of 2,152,782 square feet (200,000 m²), undisputedly the world's second largest palace after Beijing's Forbidden City (720,000 m²).


Whenever the traffic stops at the entrance of the Sultan of Brunei's Istana Nurul Iman in Bandar Seri Begawan, either The Sultan himself, or his princes and princesses came out of the Palace. In this case, a Lamborghini or Ferrari is being driven by one of his princes.

Sultan Hassanal Bolkiah has five sons and seven daughters with his three wives.

By HM Raja Isteri Pengiran Anak Saleha:

HRH Princess Rashidah (born 26 July 1969)
HRH Princess Muta-Wakkilah (born 12 October 1971)
HRH Crown Prince Al-Muhtadee Billah (born 17 February 1974) (future Sultan of Brunei)
HRH Princess Majeedah Nuurul Bolkiah (born 16 March 1976)
HRH Princess Hafizah (born 12 March 1980)
HRH Prince 'Abdul Malik (born 30 June 1983)


By HRH Pengiran Isteri Mariam: (divorced in 2003)

HRH Prince 'Abdul 'Azim (born 29 July 1982)
HRH Princess 'Azemah (born 26 September 1984)
HRH Princess Fadzillah (born 23 August 1985)
HRH Prince 'Abdul Mateen (born 10 August 1991)


By HRH Pengiran Isteri Azrinaz Mazhar Hakim: divorced in June 2010

HRH Prince 'Abdul Wakeel (born 1 June 2006)
HRH Princess Ameerah (born 28 January 2008)20061. Dirgahayu Kenang-kenangan sempena ulang tahun Hari Keputeraan KDYMM yang ke 62 tahun
2.laman web Jabatn Perdana Menteri http://www.jpm.gov.bn/
3.laman web Jabatan Penerangan http://www.information.gov.bn/
5. laman web Pelita Brunei http://www.pelitabrunei.gov.bn/

Koleksi Serba Emas Dari Sultan Brunei

Postby Sonic pada 05 Aug 2009, 14:53

Pesawat Pribadi Super Mewah Yang Berlapis Emas

Sultan Brunei Hassanal Bolkiah memang terkenal sangat kaya raya, sampai-sampai hampir semua barang koleksi miliknya berlapis emas , mobil, meja dan kursi makan, senjata, closet, bathup, tangkai bunga … semua dari emas dan bila belum pernah Koleksi Serba Emas Sultan Brunei.

Selain koleksi serba emas Sultan Brunei tersebut, ternyata interior pesawat pribadi milik Sultan Brunei Hassanal Bolkiah sebagian besar juga berlapis emas…

Mau liat foto-fotonya ? Yang belum pernah melihat silahkan lanjut liat foto-foto dibawah , lihat saja bagaimana mewahnya interior pesawat pribadi milik Sultan Brunei Hassanal Bolkiah… :)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Image

cowok paling ganteng se http://www.duniahobi.com
User avatar
Sonic
Site Admin
Site Admin
User ID : 60
Posts: 2477
Bergabung: 21 Okt 2008, 15:10
Lokasi: jateng


Re: Koleksi Serba Emas Dari Sultan Brunei

Postby gunawanhalim pada 05 Aug 2009, 15:25

weeekkkssssss.....

kapan yach kita punya pesawat model begitu?
User avatar
gunawanhalim
Master
User ID : 65
Posts: 522
Bergabung: 21 Okt 2008, 16:11
Lokasi: Bandung, Jabar


Re: Koleksi Serba Emas Dari Sultan Brunei

Postby Sonic pada 06 Aug 2009, 07:00

Tambahan Koleksi Serba Emas Dari Sultan Brunei

Emas memang melambangkan kemewahan dan banyak digunakan untuk menunjukkan status sosial seorang dalam masyarakat.

Perhiasan dari emas mungkin banyak yang memiliki, tapi bagaiman kalau barang-barang milik anda semuanya terbuat dari emas ? Mobil dari emas, closet emas, tangkai bunga emas, senjata api emas, tempat tidur emas , meja dan kursi makan emas , bathup dari emas dan lain-lain… mmmhm siapa yang tidak suka ya ? weleh…weleh… :)

Mau liat foto-fotonya ? nih ada beberapa foto koleksi serba emas dari Sultan Brunei yang termasuk sebagai salah satu orang terkaya didunia…keren-keren lho … ?

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3 komentar:

 1. SAYA ATAS NAMA:PAK KAMARUDIN DARI MALAYSIA

  DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU Aky WOWO
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANSUNG Aky WOWO DI NO_085328880180 atau Lihat SITUS RESMI AKI WOWO
  SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA DEMIH ALLAH DEMI TUHAN.
  INI KISAH NYAT SAYA.....

  BalasHapus
  Balasan
  1. SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI (AKI JAKA PANJAITAN) DI NO.085299678887 .MAU MELALUI JALAN APA SAJA .SEPERTI PESUGIHAN UANG BALIK .PESUGIHAN TUYUL .JIKA MINAT HUBUNGI AKI JAKA PANJAITAN WASALAM

   Hapus
 2. http://myangkasabbolaa.blogspot.com2017/05/mundur-sebagai-gubernur-dan-dipenjara-2.html
  http://myangkasabbolaa.blogspot.com/2017/05/agen-judi-terpecaya-dan-terbesar-se.html
  http://vipbola88.blogspot.com/2017/05/miris-mengaku-lalai-rem-blong-pengemudi.html

  BalasHapus